In België komen elk jaar een honderdtal mensen om bij een brand.

Brand maakt de meeste slachtoffers in privé-woningen. Vooral 's nachts is hij een zeer gevaarlijke vijand.

Veel van deze branden konden worden vermeden door het aanbrengen van al dan niet autonome rookdetectoren. Deze waken 24/24 over de minste rookontwikkeling in het lokaal waar deze is opgesteld.

Indien rookdetectoren goed worden geplaatst kunnen vele mensenlevens worden gered.
     Lees meer
fp400_ned_ge.pdf
(117 kbytes)


Producten
Brandcentrale
FP 400 Series Conventionele...

Branddetectoren
De conventionele branddetectoren uit de 300 Serie...