Beveliging fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen

Verhoogde fiscale aftrek voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen

» WAT ?
KMO's en beoefenaars van vrije beroepen die investeren in de beveiliging van hun beroepslokalen tegen inbraken, overvallen en diefstal, kunnen hiervoor een verhoogde fiscale aftrek krijgen. Om te kunnen genieten van dit fiscaal voordeel moeten zij investeringen doen die ze terugvinden in hun veiligheidscharter. Het veiligheidscharter geeft de aanvrager adviezen, zoals die in de wet bedoeld zijn. Men verkrijgt het charter door het doorlopen van de elektronische procedure via deze website.

» TOEGANG TOT HET VEILIGHEIDSCHARTER ?
De toegang tot het veiligheidscharter krijgt men via een paswoord en een log-in. Daarvoor moet men zich eerst laten registreren. Bij de registratie zal de aanvrager per e-mail zijn paswoord en log-in toegestuurd krijgen. Daarmee kan men achteraf toegang krijgen tot het persoonlijke dossier.

» HOE VERKRIJGT MEN HET VEILIGHEIDSCHARTER ?
Voor men een dossier aanlegt moet men zich eerst laten registreren (zie hierboven).
Nadat de aanvrager de eerste keer heeft ingelogd moet hij een aantal vragen beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op :
de aard van de onderneming ;
de aard van de goederen ;
de criminele geschiedenis van de omgeving van de handelszaak ;
de (verzekerde) waarde van de inboedel ;
…
Opgelet! Om een correct en volledig charter te verkrijgen is het belangrijk dat de vragen allemaal en correct beantwoord worden.

Via het veiligheidscharter krijgt de aanvrager een advies op maat. Een volledig advies bestaat uit te voorziene maatregelen, volgens een te respecteren volgorde. Eerst moeten de nodige organisatorische maatregelen worden getroffen. Vervolgens moet men rekening houden met fysische en (bouw)technische maatregelen. In laatste instantie kunnen elektronische maatregelen (detectie- en signalisatiesystemen) worden voorzien.

» IS BIJKOMEND ADVIES MOGELIJK ?
De aanvrager kan een bijkomend advies bij het veiligheidscharter bekomen vanwege de technopreventief adviseur. Het veiligheidscharter geeft aan door welke technopreventief adviseur het dossier zal opgevolgd worden. Men vindt er ook zijn adresgegevens. Wanneer een bijkomend advies verkregen wordt, is men verplicht dit volledig te respecteren.

» WAT MET DE UITVOERING EN DE GOEDKEURING VAN DE INVESTERINGEN ?
De aanvrager die wil genieten van de verhoogde fiscale aftrek wordt geacht om het advies (via het veiligheidscharter) op te volgen en dus de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren. Om nadien te kunnen genieten van de verhoogde fiscale aftrek moeten de uitgevoerde werken worden goedgekeurd. Dit gebeurt door de ambtenaren belast met adviezen inzake technopreventie. Het gaat hier over de zogenaamde technopreventief adviseurs; ze zijn erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken. Telkens een nieuw dossier wordt aangemaakt en de gegevens van de vestiging zijn ingevuld, wordt aangegeven welke technopreventief adviseur uw dossier zal opvolgen. Men vindt hier ook de contactgegevens van deze adviseurs.

Indien de investeringen zijn uitgevoerd overeenkomstig het veiligheidscharter kan de goedkeuring van deze investeringen aangevraagd worden door te klikken op ‘investeringen'. Wanneer er binnen de te respecteren termijn geen expliciete goedkeuring gegeven wordt door de technopreventief adviseurs, dan geldt dit als een stilzwijgende goedkeuring. Een bewijs van goedkeuring (al dan niet expliciet) moet gevoegd worden bij de belastingaangifte.

» OVERGANGSPERIODE
Voor alle investeringen die werden gedaan tussen 1 januari 2003 en 31 maart 2004, moet de aanvrager geen aanbevelingen hebben gekregen (hij kąn ze wel gekregen hebben).
De aanvrager heeft een aanbeveling gekregen van een technopreventief adviseur (model PREV19/1); in dat geval vult hij het model PREV 19/2 in;
De aanvrager heeft geen aanbeveling gevraagd van een technopreventief adviseur; in dat geval vult hij het model PREV 19/3 in
» PRAKTISCHE PROBLEMEN OF VRAGEN OVER DE TE VOLGEN PROCEDURE ?
In eerste instantie kan men terecht bij de ambtenaren belast met adviezen inzake technopreventie (gegevens te vinden in het veiligheidscharter). Als er vragen zijn die niet beantwoord kunnen worden door deze ambtenaren, kan men contact opnemen met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid. Men kan terecht bij de volgende personen:
Hilde VAN DER LINDEN, tel. 02/500.49.56 hilde.vanderlinden@ibz.fgov.be
Gert LUX, tel. 02/500.49.91 gert.lux@ibz.fgov.be

» INFORMATIE OVER FISCALITEIT
Meer informatie betreffende de verhoogde aftrek voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen is ook terug te vinden in een folder samengesteld door de Federale overheidsdienst Financiėn: De onderneming en haar veiligheid (pdf formaat - 132 kb).
U kan deze folder via hun website bestellen, meer bepaald bij de rubriek informatie, te vinden tussen de verticale keuzeknoppen.
Voor vragen over de fiscale aspecten van deze maatregel, gelieve contact op te nemen met uw lokaal belastingkantoor.

Terug naar home