Een elektronisch branddetectiesysteem - ook dikwijls brandalarm genoemd - mag nooit los gezien worden van enerzijds de bouwkundige beveiliging (zoals compartimentering en brandwerende materialen) en anderzijds de organisatorische maatregelen (zoals brandblussers, branddekens en pictogrammen).
Een branddetectiesysteem meldt slechts een begin van brand of oververhitting en voorkomt bijgevolg geen brand!
We onderscheiden hierbij manuele en automatische branddetectoren. In beide gevallen beperkt de signalering de tijd dat de brand uitbreiding neemt.

Indien de interventie snel gebeurt, wordt de schade tot een minimum herleid.
Vandaar dat buiten de melding met lokale sirenes de centrale die wij u voorstellen standaard uitgerust is met een digitale telefoonkiezer (een vocale transmitter in optie). Via een 24 uur bemande meldkamer wordt er ingegrepen en zal de interventietijd tot een minimum worden herleid.

AME Security biedt u voor uw onderneming de keuze tussen 2 soorten branddetectiecentrales:

1) de conventionele branddetectiecentrales:
Deze centrales vormen een nieuwe standaard voor functionaliteit en design. Hun eenvoud van bediening en hun goede prijs/kwaliteit verhouding maakt ze uitermate geschikt voor kleinere installaties. Op deze centrales kunnen conventionele rookdetectoren, branddrukknoppen en brandsirenes worden aangesloten.

2) de analoog adresseerbare branddetectiecentrales:
Deze centrales zijn uitermate geschikt voor grotere kantoren en gebouwen, daar de centrale aan elke detector een individueel adres geeft. Zo kan bij brand, op de LCD display van de centrale, onmiddellijk worden bekeken waar in het gebouw precies de problemen zich voordoen. Tevens beschikt dit systeem over een menu-gestuurde bediening die bovendien kan uitgebreid worden naar andere bedieningspanelen. Op dit systeem kunnen adresseerbare componenten zoals rookdetectoren en branddrukknoppen worden aangesloten.
     Lees meer
alarmcom-panels.pdf
(639 kbytes)

fp200003-rev2-english.pdf
(438 kbytes)


Producten
detectoren


branddrukknoppen


Gasdetectie


centrales


Sirenes